Maatschappelijke verantwoordelijkheid - Shenzhen SOSLLI Technology Co., Ltd.

SOSLLI begrijpt "SOSLLI make the world be better" het idee van sociale verantwoordelijkheid, ondersteunt volledig het beleid en de principes van het mondiale compact van de VN, gericht op strategie en op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie 10 principes, en het "6 Oriëntatie" praktijkpad voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, actief volgen voor klanten, voor medewerkers, voor partners, voor investeerders, voor het milieu en sociale verantwoordelijkheid.

1. Duurzame ontwikkeling

2. SOSLLI-moraliteit en naleving

3. medewerkers

4. Productaansprakelijkheid

5. De omgeving

6. Wereldwijde toeleveringsketen

 

De tien principes van het UN Global Compact

Duurzaam ondernemen begint met het waardensysteem van een bedrijf en een op principes gebaseerde benadering van zakendoen. Dit betekent te werk gaan op een manier die minimaal voldoet aan fundamentele verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Verantwoordelijke bedrijven hanteren overal waar ze aanwezig zijn dezelfde waarden en principes en weten dat goede praktijken op het ene gebied de schade op het andere niet compenseren. Door de tien principes van het UN Global Compact op te nemen in strategieën, beleid en procedures, en een cultuur van integriteit tot stand te brengen, handhaven bedrijven niet alleen hun basisverantwoordelijkheden jegens mens en planeet, maar zetten ze ook de weg voor succes op de lange termijn.

De tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties zijn afgeleid van: de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over de fundamentele beginselen en rechten op het werk, de Verklaring van Rio inzake milieu en ontwikkeling en het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie.

Mensenrechten

Principe 1: Bedrijven dienen de bescherming van internationaal afgekondigde mensenrechten te ondersteunen en te respecteren; en

Principe 2: zorg ervoor dat ze niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen.

Arbeid

Principe 3: Bedrijven dienen de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven;

Principe 4: de uitbanning van alle vormen van gedwongen en verplichte arbeid;

Principe 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid; en

Principe 6: de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.

Milieu

Principe 7: Bedrijven dienen een voorzorgsbenadering van milieu-uitdagingen te ondersteunen;

Principe 8: initiatieven ondernemen om een ​​grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen; en

Principe 9: de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aanmoedigen.

Anticorruptie

Principe 10: Bedrijven moeten corruptie in al zijn vormen bestrijden, inclusief afpersing en omkoping.